Projekt UE

Projekt UE

POMAGAMY24H.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje
projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Oprogramowanie do wirtualnej
fizjoterapii odpowiedzią na niemożliwość jej realizacji w sposób bezpośredni, w firmie
Pomagamy24h.pl Sp. z o.o.”

Celem projektu jest zmiana procesu udzielania fizjoterapii z oferowanej w sposób
bezpośredni, na możliwość jej wykonania w sposób wirtualny.

Dofinansowanie projektu z UE: 240 380.00 PLN

 

1. Cel Projektu: Inicjatywa ma na celu transformację tradycyjnych metod udzielania fizjoterapii na platformę cyfrową. Ta zmiana umożliwi firmie wprowadzenie nowatorskiej oferty – wirtualnej fizjoterapii – która nie tylko jest reakcją na wyzwania związane z pandemią COVID-19, ale również znacząco wzbogaca stałą ofertę przedsiębiorstwa. Przejście na wirtualną platformę ma na celu poprawę dostępności usług dla osób starszych, niepełnosprawnych i schorowanych, które często napotykają przeszkody w tradycyjnym dostępie do fizjoterapii.

2. Kluczowe Elementy Projektu:

• Wirtualna Fizjoterapia: Sesje fizjoterapeutyczne przeprowadzane zdalnie, co umożliwia klientom kontynuację terapii bez fizycznego kontaktu z terapeutą.

• Wirtualna Karta Pacjenta: Cyfrowe zarządzanie historią medyczną, postępami w terapii oraz planowaniem wizyt, co zwiększa efektywność i spójność opieki.

• Rozszerzona Dostępność Usług: Możliwość korzystania z usług przez klientów z różnych regionów, przekraczając ograniczenia geograficzne.

• Bezpieczeństwo i Kontynuacja Opieki w Kryzysie: Odpowiedź na wyzwania związane z pandemią COVID-19, umożliwiająca bezpieczne świadczenie usług.

3. Oczekiwane Korzyści:

• Kontynuacja Opieki Fizjoterapeutycznej: Zapewnienie ciągłości usług w sytuacjach kryzysowych, takich jak pandemie.

• Inkluzja i Równy Dostęp: Usługi dostępne dla wszystkich, bez względu na ograniczenia fizyczne, wiek, pochodzenie czy orientację seksualną.

• Komfort i Bezpieczeństwo Pacjentów: Umożliwienie dostępu do usług z komfortu własnego domu, szczególnie ważne dla osób z grup ryzyka.

4. Grupa Docelowa:

• Osoby starsze, niepełnosprawne i schorowane, które napotykają trudności w dostępie do tradycyjnych form fizjoterapii.

• Osoby zamieszkałe poza dużymi miastami  i jego bezpośrednim otoczeniem, które wcześniej nie miały dostępu do usług ffizjoterapii i rehabilitacji .

5. Realizacja i Implementacja:

• Cyfryzacja Procesów: Przeniesienie dokumentacji i umów na platformę cyfrową, ułatwienie komunikacji między fizjoterapeutami a klientami poprzez technologie online.

• Rozwój Platformy Online: Opracowanie dedykowanych systemów do świadczenia usług fizjoterapeutycznych w przestrzeni cyfrowej.

6. Wartość Dodana i Długoterminowe Korzyści:

• Adaptacja do Nowoczesnych Wyzwań: Projekt odzwierciedla potrzebę dostosowania usług zdrowotnych do zmieniających się warunków i oczekiwań społecznych, szczególnie w obliczu pandemii i innych kryzysów zdrowotnych.

• Rozwój Przedsiębiorstwa: Wprowadzenie wirtualnej fizjoterapii jest krokiem w kierunku dalszego rozwoju firmy, otwierającym nowe możliwości biznesowe i rozszerzającym zasięg usług.

• Innowacyjność i Liderstwo w Branży: Projekt stanowi innowacyjne rozwiązanie w dziedzinie fizjoterapii, co może umocnić pozycję firmy jako lidera w wykorzystaniu nowych technologii w opiece zdrowotnej.

Projekt „Cyfrowa Transformacja Usług Fizjoterapii” stanowi istotny krok w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby społeczne i zdrowotne. Poprzez integrację nowoczesnych technologii i cyfryzacji procesów, firma nie tylko zwiększa dostępność i bezpieczeństwo swoich usług, ale także umacnia swoją pozycję na rynku jako innowacyjna i dostosowująca się do potrzeb klientów organizacja

Skontaktuj się z Nami!

All Rights Reserved. Copyright Pomagamy Sp. Z o.o. ©2011-2019

Webpack.pl